Hovedbilde

Nytt medlem av redaksjonsrådet

Kristian Norgaard Berglund er viltforvalter hos Løvenskiold-Vækerø.Jobben innebærer ansvaret for jakten og viltforvaltningen på Carl Otto Løvenskiold sin eiendom i Nordmarka på 430 000 daa.

Tidligere arbeidserfaring er som arrangør av jakt og jaktreiser over store deler av verden.

Er utdannet ved Universitetet for miljø og biovitenskap, UMB, (tidligere Norges Landbrukshøgskole), innen viltforvaltning og

utmarksbasert næringsutvikling. Har også studert i viltbiologi og administrasjon av større utmarkseiendommer ved

Universitetet i Aberdeen, Skottland. Har gått på Öster-Malma i Sverige innen profesjonell ledelse og organisering, administrasjon av alle typer jakt og viltressurser.

Har også et kurs på College of African Wildlife Management, Tanzania, nasjonalpark- og naturforvaltning. Er kvalifisert som profesjonell jeger i Sør Afrika. Velkommen!

 

 

Sekundærsak 1

Nytt medlem av redakajonsrådet er Knut Madslien, Vetrinærinstituttet

Knut Madslien er Veterinær/forsker og fagansvarlig vilthelse (rovdyr). Kompetanse på viltsykdommer og medikamentell immobilisering av ville dyr, samt tilleggsutdannelse innen økologi, zoologi og kjemi.
Prosjektleder for overvåkningsprogrammene for E.multilocularis hos rødrev og trikiner/virus hos villsvin. Tidligere arbeidserfaring som distrikstveterinær i Sverige i 1,5 år og forsker ved Seksjon for vilthelse i perioden 2006-2010. Er/har vært aktiv innen forskningsprosjekter på ville drøvtyggere, brunbjørn, fjellrev, rødrev, villfugl og smågnagere. Velkommen inn i redaksjonsrådet!

Sekundærsak 1

Husk Viltkonferansen på Værnes 5. og 6. november

Naturdata og samarbeidspartnere inviterer til Naturdatas viltkonferanse 2015. Bli med på ett av de aller viktigste møtestedene innen norsk hjorteviltforvaltning, på Scandic Hell, Værnes 5. og 6. november.

Sekundærsak 1

Musefritt i Sør-Norge i år

Sommeren 2015 er et spesiell år i skogen i Sør-Norge. Det finnes trolig svært lite mus og andre smågnagere.

Musebestanden i skogen fra Dovre og sørover har i vår og sommer antakelig bare vært 1/100 av hva den var i fjor på samme tid.

Det betyr at du kan legge bort musefellene som du hadde tenkt til å sette opp til høsten.

Har du ei hytte hvor musene synes det er superhyggelig, kan vi ikke garantere at du blir uten besøk i år igjen. Men det er tvilsomt. Om du altså bor sør for Dovre. Skriver Bård Amundsen i en artikkel på Forskning. no

Sekundærsak 1

Grenseløs hjortevandring

 Bedre samarbeid på tvers av administrative grenser må til for at vi i Norge skal kunne forvalte hjortestammen på en bedre måte, sier forsker Erling Meisingset ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Sekundærsak 1

De Nordiske Jakt og Fiskedager 2015

Da er det snart klart for De Nordiske Jakt og Fiskedager på Skogmuseet. Fra den 6. til 9. august arrangeres den viktigste og største møteplassen for friluftsinteresserte i Norge for 53. gang. Her blir det også mulighet for å skaffe seg Hjorteviltet 2015!

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2015 - snart klart

Redaktør Frank Robert Lund legger i disse dager siste hånd på den 25. utgaven av tidsskriftet Hjorteviltet. Nær 30 interessante artikler for hjorteviltinteresserte er samlet inn fra hele landet. Det er bare å glede seg!

Bestill hjorteviltet

forside siste utgave av hjorteviltet

Som abonnent får du i tillegg til årets utgave en gratis Hjorteviltet-caps (verdi kr. 80,-).

Andre medier

Tips oss

Tips oss direkte:

E-post: Frank Robert Lund»

Telefon: 913 61 144

Kontakt

Redaktør: Frank Robert Lund

Redaksjon
Kjell Huseby

Telefon: 99 25 80 28

E-post:
Kjell Huseby

Hjorteviltet utgis av stiftelsen Elgen

Finn oss i kart

Lukk kart